Kalite Politikası

Tüm çalışanlarımız ile bütün iş süreçlerimizde sürekli iyileştirme ile müşterilerimize, sanayiye, topluma ve çalışanlarımıza fayda sağlayan faaliyet alanlarında marka bir şirket olmak hedefindeyiz.
Bunu gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;
• İç ve dış tüm paydaşlarımızın ihtiyaç, beklenti ve şartlarını karşılayarak memnuniyetini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi,
• Know-how yetkinliklerimizi geliştireceğimizi,
• Çalışanlarımızın tüm süreçlerimize katılımını artırarak ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacağımızı,
• Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olarak, uygulanabilir şartlara ve ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlayacağımızı,
• Yönetim Sisteminin etkinliği için hesap verilebilir olmasını sağlayacağımızı,
• Kalite politikası ve kalite amaçlarının kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunu güvence altına alacağımızı,
• Çalışanlarımızın çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebilecek iç ve dış finansal ve ticari etki ve baskılardan arınmış olarak çalışmasını sağlayacağımızı,
• AC 7006’ya (ISO / IEC 17025: 2005’e eşdeğer), AC 7101/1 ve AC 7101/7’ye ve aynı zamanda sahip olduğumuz diğer yönetim sistemi standartlarına uyacağımızı ve yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ediyoruz.
Politikamız ise aşağıda belirtildiği gibidir;
• BKM için Kalite ile ilgili Yönetim Sisteminin amacı ilgili standartlara ve müşteri taleplerine uygun çalışmalar gerçekleştirmek için gerekli şartları sağlamak ve hizmet standardını bu çalışmalar kapsamında sağlamak,
• Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına almak,
• Proses yaklaşımı ve risk temelli düşüncenin kullanımının teşvik etmek,
• Yönetim Sistemi için gerekli kaynakların varlığını güvence altına almak,
• Etkin Yönetim Sistem şartlarına uygunluğun önemini paylaşmak,
• Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşılmasının güvence altına almak,
• Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe almak, yönlendirmek ve desteklemek,
• Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklemek,
• Müşterilerimize hizmet ederken iyi profesyonel uygulamalara ve numune işleme proseslerimizin kalitesine önem vermek,
• Çalışanlarımızın kalite belgelerine aşina olmalarını ve çalışmalarında politika ve prosedürleri uygulamalarını sağlamaktır.

NADCAP certificate-new adress
AS 9100 D certificate -new adress